Da li svi mogu da nauče programiranje

Prvi odgovor je DA, a drugi odgovor je NE. Prvo ćemo da razmotrimo odgovor DA. Razni su nivoi programiranja i […]