Da li svi mogu da nauče programiranje

Prvi odgovor je DA, a drugi odgovor je NE. Prvo ćemo da razmotrimo odgovor DA. Razni su nivoi programiranja i svako ko je uporan može da nauči da programira. Dometi koje postižemo to je već nešto drugo. Prva stvar je da sve moguće tehnologije imaju štampana izdanja i na srpskom i na engleskom pogotovo, tako […]